אהבת הבנים

אהבת הבנים – שיעור שני בסדרה

השלמת עמודי התווך המרכזיים וההכרחיים, שהינם השער הראשון והראשי אל עולם החינוך, וביאור נרחב על הבסיס שבו תלוי כל עולם החינוך שזה האהבה שבין הילד להוריו, שפרטים אלו נצרכים ומוכרחים, ובעזרת ה' ,עימם נזכה "שגם כי יזקין לא יסור ממנה".

לתרומה למוסדות
נגישות