אודותינו

מוסדות חיי עולם כוללים:

ישיבה, כולל אברכים, תלמוד תורה מ-גן עד ישיבה קטנה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, גני ילדים לבנות, בית חינוך לבנות, סימינר לבנות, ישיבת בין הזמנים.

פעילויות המוסדות:

סלי מזון לנזקקים, עזרה ליתומים ואלמנות, גמ"ח כספים, הפצת תורה, קמחא דפסחא, יעוץ והכוונה ולימודי ערב לבעלי בתים, גמ"ח תפילין והדרכת חתנים וכלות.

תפילות וישועות:

תפילות על התורמים 40 יום, תפילות על תורמים בקברות צדיקים, הזכרת שמות ע"י הרב בתפילות בזמן פתיחת ההיכל, תפילת הרב על התורמים בציון ר' שמעון בר יוחאי ור' נחמן מברסלב.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות