עקרונות בחינוך

עקרונות בחינוך – שיעור ראשון בסדרה

לנכנס לעולם החינוך, יש ללמוד מספר כללים בסיסים, מה הוא החינוך, ומה המבט הנכון והאמיתי על המושג חינוך בפני עצמו, ומה אלו היסודות שעליהם מושתת עולם החינוך בכלל, וחינוך הילדים בפרט.

לתרומה למוסדות
נגישות