פרשת השבוע

פרשת שמות

בשעה אחת

לפני אלפים שנה. חיילי הגוים צבאו על ירושלים, הבקיעו את חומתה והרסו, רמסו וטבחו בכל הנקרה בדרכם, והקיפו את בית המקדש, מקום שכינתו של האלקים.

גם החיילים לא העזו להיכנס. פחדו הגוים שיפרע האלוקים ממי שביזה את הקודש. לכן החליטו לבקש מיהודי מומרלבזות את המקדש בראשונה. אז הקללה תהיה תלויה עליו בלבד, פורץ הדרך – סברו.

פוקר בשם 'יוסף משיטה' כיכר לצידם, והציע להם את עצמו. "בתנאי" הציב להם, "שאת החפץ הראשון שיזדמן לידי אקח אלי!"

"בוודאי" אישר המצביא.

ויוסף נכנס, אל הקודש פנימה והוציא את מנורת הזהב – טהור. המצביא הניע את ראש הדוב שלו מצד לצד: "לא ולא! החפץ היקר הזה למלך ירום הודו! כנס וחפש לך חפץ זול ממנו!"

לפתע אחז ביוסף משיטה שינוי מקצה למשנהו. הו עמד על מקומו וסירב להיכנס. "פעם אחת חטאתי ולא עוד" אמר.

המפקד איים: "נייסרך ביסורי תופת אם לא תשמע אלי, הכנס פנימה והצל את נפשך".

ויוסף משיטה בשלו "אוי לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת".

הרומאים הכניסו אותו למתבן שדשים בו תבואה והתחילו למעוך את גופו, לרסק את בשרו. והוא נאנק מתוך כאבו הנורא…

לפתע נעצרו, "האם חוזר אתה בך" שאלוהו מייסריו, והוא לעומתם "אוי לי שהכעסתי את בוראי…אוי לי שהכעסתי…" כך מלמל עד שהחזיר נשמתו לבוראה.

*

יהודי שעבר במקומות אפלים מבואות שאינם נקיים, ומדרונות חתחתים שמשברות את הגוף ואת הנפש, מסוגל להגיע להכרה שהוא לא יכול לחזור, לחזור אל ה' יתברך.

הקב"ה גבוה כל כך, והוא נמוך ושפל ממש. איך יתחדש הקשר בינינו ותחזור האהבה להיות כבתחילה —— הוא זועק.

קדם לו דוד המלך שכתב בספרו תהילים 'ואציע שאול הנך'. פירוש הפסוק – גם אם אהיה ניצב ח"ו בשאול תחתיות ואף אציע שם סדין כדי להירדם – הנך לידי ולצידי.

בכל מקום וזמן ה' יתברך קרוב ושומע, מאזין ומקשיב ומקבל תשובה.

בפרשת שמות מסופר על נישואיו של משה רבינו עם בתו של יתרו. יתרו היה עובד אלילים שלא הניח עבודה זרה אחת בצד, אלא השתחווה להכל. לבסוף חזר בתשובה והיה לחמיו של ראש האומה.

תשובה סלולה בפני כולם להיכנס בה ולהפוך לצדיק. וכבר בכה רבי יהודה הנשיא ואמר 'יש הקונה עולמו בשעה אחת'.וידאו קצר מענין פרשת שמות – שערי תשובה

 

 

 

מה היא פרשת השבוע?


חכמי ישראל במשך הדורות, רצו לחזק בעם ישראל את לימוד התורה, ולכן תיקנו לקרוא את החמשה חומשי תורה מדי שבוע ביום השבת.

כל שבת לקרוא לפי סדר החומש, וכך לאחר זמן היו מסיימים את החמשה חומשי תורה, ומתחילים שוב לקרוא מתחילה.

ובמשך הדורות, תיקנו חז"ל לקרוא "פרשת השבוע", שהחכמים חילקו את כל החמשה חומשי תורה לחמישים וארבע פרשיות, ובכל שבת משבתות השנה קראו פרשה אחת, וכך יצא שבמשך שנה סיימו את כל החמשה חומשי תורה באופן אחיד ומסודר.

פרשיות מחוברות

חלק מפרשיות השבוע מחוברות, כמו למשל, פרשת תזריע ומצורע, פרשת נצבים ויילך, שיש שנים שכשקוראים את פרשיות אלו מחברים אותם יחדיו.

וטעם החיבור הינו טכני, שעל מנת שנוכל לסיים את כל החומש מדי שנה, שכאמור מחולק הוא לחמישים וארבע פרשיות, וצריך שיהיה מספיק שבתות בשנה על מנת להספיק לקרוא את כל הפרשיות, ולכן לפי מספר השבתות שיש בשנה מחברים ומפרידים פרשות.

אור השבת דרך פרשת השבוע

כשחכמים חילקו את הפרשיות, החלוקה נעשתה לפי סוד והבנה עמוקה בפרשות ושורשם, וזה מסביר מדוע אין כמות הפסוקים שווים בכל הפרשות, שיש פרשיות בנות ארבעים פסוקים ויש שמכילות למעלה ממאה פסוקים, והכול לפי סודם ועומקם של פרשיות התורה.

ולכן, גילו צדיקי כל הדורות, "שהקריאה משפיעה על הזמן", שכל פרשת השבוע משפיעה על השבוע בו נקראה, למשל אם בשבוע זה נקראת פרשת מצורע, אזי שבוע זה מסוגל להינקות ולהיטהר מטומאת לשון הרע והצרעת הרוחנית, וכשקוראים את סדר טהרת המצורע, אזי השומע והקורא יכולים להתחבר לקריאה ולהיטהר כמצורע בבית המקדש בשעתו.

וזה הטעם שנוהגים לעסוק מדי שבוע בלימוד הפרשה, ולגלות את האור הטמון בה, ואת הלקחים שניתן להפיק מהסודות שטמונים בקרבה, על מנת שנוכל להקשר אל סודותיה ואורה.

מאמרים וסיפורים מעניין הפרשיות


פרשת השבוע מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

15 בינואר 2020

פרשת השבוע – פרשת שמות

פרשת ויחי בשעה אחת לפני אלפים שנה. חיילי הגוים צבאו על ירושלים, הבקיעו את חומתה והרסו, רמסו וטבחו בכל הנקרה בדרכם, והקיפו את בית המקדש, מקום שכינתו של האלקים. גם החיילים לא […]
8 בינואר 2020

פרשת השבוע – פרשת ויחי

פרשת ויחי זמן הקץ זה קרה כשאינתיפדת הסכינים המחרידה היתה בעיצומה, שלשה מחבלים שעטו לבית הכנסת בו התפללו יהודים עטופי לטית ומעוטרי תפילין את תפילת השחר. מטרתם ברורה – ביצוע טבח נורא! […]
1 בינואר 2020

פרשת השבוע – פרשת ויגש

פרשת ויגש מתחת לקברו של צ'רצי'ל הממשלה נעדרת כבר חודשים ארוכים.. נו, אז אפשר לכתוב קצת פוליטיקה. למי שלא יודע באחד מחדריו המסועפים של ראש הממשלה מוצבת על כנה תמונתו של וינסטון […]
26 בדצמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת מקץ

פרשת מקץ גאון לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין הגיע עשיר מופלג. מעילו היה מהודר עד מאד, לכובעו ננעצה נוצה גדולה ואדומה, ןמגפיים בוהקות היו לרגליו. רק נכנס העשיר לבית הדל והריק של […]
18 בדצמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת וישב

פרשת וישב לעזוב את הכל בעיר אומן של שנות ערש ההשכלה הארורה חיו משכילים – כופרים. חדלו הם מלהזכיר על פיהם שם שמים,את התורה ולומדיה הפכו לעג וקלס, וגינו כל מי שיראת […]
10 בדצמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת וישלח

פרשת וישלח לנתב את הרצון הרה"ק ר' נתן שטרנהרץ זיע"א תלמידו המפורסם של רבינו נחמן מברסלב היה מקורב מאד לרבו. בכל עת אפשרות גם לא בזמני חגים ושבתות, נסע לעיירת ברסלב בשביל […]
2 בדצמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת ויצא

פרשת ויצא בפני הרצון החסידים נוהגים לומר בדיחה בשבוע פרשת ויצא. היכן רמוז בתורה שיעקב אבינו נהג לחבוש שטריימל? – הם שואלים ועונים – שכן כתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". […]
20 בנובמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה כמה זה שווה רב בישראל השמיע שיעור לתלמידיו, לפתע הרגיש שהתלמידים אינם עירניים מספיק, החליט הרב לומר לפניהם מאמר מחודש ומעניין שיגרה את מוחם השנון ויסלק עייפותם. "שאלה לי […]
10 בנובמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת וירא

פרשת וירא איכות הסביבה יהודי נכנס לרבו לקבל ברכתו בדבר בתו המעוניינת להשתלם במקצוע חשוב: "כבוד הרב, באתי לבקש ברכה עבור בתי, אני רוצה שתצליח בלימודה באקדמיה בעיר הבירה, תעשה חיל ותרכוש […]
למסירת פדיון נפש
נגישות