פרשת השבוע

פרשת השבוע


חכמי ישראל במשך הדורות, רצו לחזק בעם ישראל את לימוד התורה, ולכן תיקנו לקרוא את החמשה חומשי תורה מדי שבוע ביום השבת.

כל שבת לקרוא לפי סדר החומש, וכך לאחר זמן היו מסיימים את החמשה חומשי תורה, ומתחילים שוב לקרוא מתחילה.

ובמשך הדורות, תיקנו חז"ל לקרוא "פרשת השבוע", שהחכמים חילקו את כל החמשה חומשי תורה לחמישים וארבע פרשיות, ובכל שבת משבתות השנה קראו פרשה אחת, וכך יצא שבמשך שנה סיימו את כל החמשה חומשי תורה באופן אחיד ומסודר.

פרשיות מחוברות

חלק מפרשיות השבוע מחוברות, כמו למשל, פרשת תזריע ומצורע, פרשת נצבים ויילך, שיש שנים שכשקוראים את פרשיות אלו מחברים אותם יחדיו.

וטעם החיבור הינו טכני, שעל מנת שנוכל לסיים את כל החומש מדי שנה, שכאמור מחולק הוא לחמישים וארבע פרשיות, וצריך שיהיה מספיק שבתות בשנה על מנת להספיק לקרוא את כל הפרשיות, ולכן לפי מספר השבתות שיש בשנה מחברים ומפרידים פרשות.

אור השבת דרך פרשת השבוע

כשחכמים חילקו את הפרשיות, החלוקה נעשתה לפי סוד והבנה עמוקה בפרשות ושורשם, וזה מסביר מדוע אין כמות הפסוקים שווים בכל הפרשות, שיש פרשיות בנות ארבעים פסוקים ויש שמכילות למעלה ממאה פסוקים, והכול לפי סודם ועומקם של פרשיות התורה.

ולכן, גילו צדיקי כל הדורות, "שהקריאה משפיעה על הזמן", שכל פרשת השבוע משפיעה על השבוע בו נקראה, למשל אם בשבוע זה נקראת פרשת מצורע, אזי שבוע זה מסוגל להינקות ולהיטהר מטומאת לשון הרע והצרעת הרוחנית, וכשקוראים את סדר טהרת המצורע, אזי השומע והקורא יכולים להתחבר לקריאה ולהיטהר כמצורע בבית המקדש בשעתו.

וזה הטעם שנוהגים לעסוק מדי שבוע בלימוד הפרשה, ולגלות את האור הטמון בה, ואת הלקחים שניתן להפיק מהסודות שטמונים בקרבה, על מנת שנוכל להקשר אל סודותיה ואורה.

מאמרים וסיפורים מעניין הפרשיות


פרשת השבוע מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

10 בדצמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת ויגש

פרשת ויגש אלרגיה רגישות של אדם למרכיב מסויים של מזון, נקראת בשם "אלרגיה". ישנם סוגים של אלרגיה. חלשה, עוצמתית, ואף חריפה מאוד שיכולה לגרום למוות. רחמנא ליצלן. אדם בעל רגישות גבוהה, לעולם […]
4 בדצמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת מקץ

פרשת מקץ השגחה פרטית וודאי הזדמן לנו להכיר ארגון כלשהו להחזרה בתשובה, וודאי שמעתם על סמינרים והרצאות שהם מפיקים, לטובת הציבור הרחב והצבעוני, מכל גווני הקשת. מהי מטרת המפעלים הללו, למה הם […]
25 בנובמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת וישב

מעשה תמר ויהודה ~ הרקע ~ תמר, אלמנת ער ואונן, ב' ילדיו של יהודה בן יעקב – לאחר שמתו ב' בעליה הראשונים. על פי דין התורה זקוקה תמר ליבום, שפירושו – להתחתן […]
20 בנובמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת וישלח

פרשת וישלח קרבות הולך ברחובה של עיר, בראש מפוזרות מחשבות, מלוות ברגשות סוערות… "עד מתי אסבול את זה?? אני מנסה לקבוע סדר יום פחות או יותר של רוחניות, לא רק להיות מעורב […]
13 בנובמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת ויצא

פרשת ויצא תפילת ערבית עוד הפעם לא הולך לי! לא הולך… עד עכשיו הלך ועכשיו לא הולך. שבועיים כבר שאני קם בנץ – מקווה – תיקון הכללי – חוק לישראל, לוקח את […]
5 בנובמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת תולדות

פרשת תולדות   לבנות מחדש בפרשתנו תולדות, רואים אנו את חוויותיהם של יצחק אבינו ומשרתיו בארץ כנען, הם חפרו לעצמם באר בשביל להשקות את בהמותיהם, עבדי אבימלך שהיה מלך לעם פלישתים, לקחו […]
28 באוקטובר 2018

פרשת השבוע – פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה לשים את הדגש במקום הנכון בפרשתנו – "חיי שרה" מופיע המעשה בדבר אליעזר עבד אברהם אבינו, שחיפש ליצחק בנו בת זוג. מקום ישיבתו של אברהם אבינו היה ארץ ישראל, […]
21 באוקטובר 2018

פרשת השבוע – פרשת וירא

פרשת וירא הרואה את הנולד מחקרי החלל והגלקסיות הרבות, גילו, שמספר גרגירי החול שנמצאים בכדור הארץ, פחותים מן הכוכבים שסובבים בשמים. זה נשמע הזוי לחלוטין, בהחלט. אמנם רבים מהחוקרים סבורים כך. בריאת […]
14 באוקטובר 2018

פרשת השבוע – פרשת לך לך

פרשת לך לך התחשלות בעשרה נסיונות קשים, ניסה הבורא את אברהם אבי האומה. אחד מהם מסופר בפרשת לך לך, פרק י"ב פסוק א', "ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך ומולדך ומבת […]
למסירת פדיון נפש
נגישות