פרשת השבוע

פרשת וישלח

לנתב את הרצון

הרה"ק ר' נתן שטרנהרץ זיע"א תלמידו המפורסם של רבינו נחמן מברסלב היה מקורב מאד לרבו. בכל עת אפשרות גם לא בזמני חגים ושבתות, נסע לעיירת ברסלב בשביל לדלות מים חיים המרווים נפש צמאה.

לא אחת, זכה התלמיד בסתם יום של חול, להסתובב יחד עם הצדיק המאלפו בינה – בשבילי העפר של העיירה, שואף מאמרות החיזוק והמוסר של רבו.

מסופר שאת שיטת ההתבודדות המפורסמת לימד רבי נחמן לתלמידו המובהק בסיבוב שכזהץ תוך כדי טיול שליו ופשוט סיפר הצדיק את העצה הגדולה הזו.

הוא הסביר לו שאפשר לדבר עם השם ולספר לו על כל דבר פעוט, כאיש המשוחח עם חבירו הטוב, להשתפך לפניו על הצרות, ולהודות לו על הישועות. "ה' יתברך רוצה שתהיה איתו גלוי לב" ביאר, "בהתבודדות אתה יכול לשמוח ולרקוד או לבכות בדמעה, וזו הדרך להצליח בכל, ברוחניות ובגשמיות"

רבי נתן התלהב ואמר בסערה: אנשים לא מכירים את ה' יתברך בפן הזה, הם רק יודעים להתפלל שלש פעמים ביום מתוך הסידור. ארוץ ואגלה להם!

אולם רבי נחמן תפסו בבגדו: עצור, כי לא תפעל כלום. הם לא בשעת כושר ולא יקבלו את דבריך.

*

לא רק אצל שני אנשים שונים אפשרית המציאות שהאחד יתעורר ממאמר חיזוק ומוסר והאחד לא יהיה בשעת כושר לקלוט את האימרה ולהתפעם. גם באותו איש עצמו שייך שיהיה כך.

לפעמים לבו של אדם יטולטל בסערה בעקבות דרשה חוצבת להבות אש של מגיד מישרים הנוקב חדרי לב, ואחר תקופה אם יִקָרֶה לְנֵאום נוסף של הדרשן יתכן והוא רק יצקצק בלשונו בביטול לנוכח המשפטים החריפים שלא יכנסו אפילו לאזנו התיכונה.

מצוי הדבר מאד אצל בעלי תשובה. בתחילה הם  סוערים ומתרגשים מלימוד הגמרא והדיבור עם השם בתפילות, ואחר מכן הם כבים.

לכן, חשוב מאד שאותם החוזרים למקורות לא יחליטו להיות משה רבינו בין לילה.

אסור להם לקבוע בפתאומיות שני סדרי לימוד של שעות רבות, בגלל שלא יוכלו החוזרים להחזיק כך זמן רב, רק ישברו מזה כעבור תקופה, ואי אפשר לצפות מה יהיו תוצאותיה ההרסניות של אותה התנפצות.

חובה עליהם לחפש מדריך מוסמך שילמד אותם לאט לאט, כפזיוטרפיסט מומחה שמתחיל להניע רגל מנוונת שלב אחר שלב.

פעולות יבשות ומרובות אינן חסרות להקב"ה להיפך – החסרון הוא ברצון, וגם אם המעשים כעת אינם גדולים ועצומים זה כלל איננו משנה, השמחה העיקרית היא בהתאמצות וברצון הנחבא מאחורי הפעולה.

שכן לאלקים ישנם מלאכים רבים שפועלים כרצונו המדויק, ואין לו נחת מהם כי הוא חפץ בנו העמלים והיגעים.

רמז לזה מפרשתנו 'וישלח' – עשו ביקש מיעקב ללכת איתו אל הר שעיר בזריזות. ענה לו יעקב אבינו: " הילדים רכים, והצאן והבקר עלות עלי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן"

התקדמות מהירה יכולה לגרום להרס רב.וידאו קצר מענין פרשת וישלח – נגיעות?

 

 

 

מה היא פרשת השבוע?


חכמי ישראל במשך הדורות, רצו לחזק בעם ישראל את לימוד התורה, ולכן תיקנו לקרוא את החמשה חומשי תורה מדי שבוע ביום השבת.

כל שבת לקרוא לפי סדר החומש, וכך לאחר זמן היו מסיימים את החמשה חומשי תורה, ומתחילים שוב לקרוא מתחילה.

ובמשך הדורות, תיקנו חז"ל לקרוא "פרשת השבוע", שהחכמים חילקו את כל החמשה חומשי תורה לחמישים וארבע פרשיות, ובכל שבת משבתות השנה קראו פרשה אחת, וכך יצא שבמשך שנה סיימו את כל החמשה חומשי תורה באופן אחיד ומסודר.

פרשיות מחוברות

חלק מפרשיות השבוע מחוברות, כמו למשל, פרשת תזריע ומצורע, פרשת נצבים ויילך, שיש שנים שכשקוראים את פרשיות אלו מחברים אותם יחדיו.

וטעם החיבור הינו טכני, שעל מנת שנוכל לסיים את כל החומש מדי שנה, שכאמור מחולק הוא לחמישים וארבע פרשיות, וצריך שיהיה מספיק שבתות בשנה על מנת להספיק לקרוא את כל הפרשיות, ולכן לפי מספר השבתות שיש בשנה מחברים ומפרידים פרשות.

אור השבת דרך פרשת השבוע

כשחכמים חילקו את הפרשיות, החלוקה נעשתה לפי סוד והבנה עמוקה בפרשות ושורשם, וזה מסביר מדוע אין כמות הפסוקים שווים בכל הפרשות, שיש פרשיות בנות ארבעים פסוקים ויש שמכילות למעלה ממאה פסוקים, והכול לפי סודם ועומקם של פרשיות התורה.

ולכן, גילו צדיקי כל הדורות, "שהקריאה משפיעה על הזמן", שכל פרשת השבוע משפיעה על השבוע בו נקראה, למשל אם בשבוע זה נקראת פרשת מצורע, אזי שבוע זה מסוגל להינקות ולהיטהר מטומאת לשון הרע והצרעת הרוחנית, וכשקוראים את סדר טהרת המצורע, אזי השומע והקורא יכולים להתחבר לקריאה ולהיטהר כמצורע בבית המקדש בשעתו.

וזה הטעם שנוהגים לעסוק מדי שבוע בלימוד הפרשה, ולגלות את האור הטמון בה, ואת הלקחים שניתן להפיק מהסודות שטמונים בקרבה, על מנת שנוכל להקשר אל סודותיה ואורה.

מאמרים וסיפורים מעניין הפרשיות


פרשת השבוע מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

10 בדצמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת וישלח

פרשת וישלח לנתב את הרצון הרה"ק ר' נתן שטרנהרץ זיע"א תלמידו המפורסם של רבינו נחמן מברסלב היה מקורב מאד לרבו. בכל עת אפשרות גם לא בזמני חגים ושבתות, נסע לעיירת ברסלב בשביל […]
2 בדצמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת ויצא

פרשת ויצא בפני הרצון החסידים נוהגים לומר בדיחה בשבוע פרשת ויצא. היכן רמוז בתורה שיעקב אבינו נהג לחבוש שטריימל? – הם שואלים ועונים – שכן כתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". […]
20 בנובמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה כמה זה שווה רב בישראל השמיע שיעור לתלמידיו, לפתע הרגיש שהתלמידים אינם עירניים מספיק, החליט הרב לומר לפניהם מאמר מחודש ומעניין שיגרה את מוחם השנון ויסלק עייפותם. "שאלה לי […]
10 בנובמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת וירא

פרשת וירא איכות הסביבה יהודי נכנס לרבו לקבל ברכתו בדבר בתו המעוניינת להשתלם במקצוע חשוב: "כבוד הרב, באתי לבקש ברכה עבור בתי, אני רוצה שתצליח בלימודה באקדמיה בעיר הבירה, תעשה חיל ותרכוש […]
3 בנובמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת לך לך

פרשת לך לך התהלך אחרי הצאר היטלר יש"ו לא היה חכם ולא היה נבון. בספרו 'מיין קאמף' קוראים את הפילוסופיה הרדודה ובכלל לא הגיונית. מומחיותו היתה נאומיו הכרזמטיים וסחיפת ההמונים, להניף את […]
11 בספטמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת כי תצא

פרשת כי תצא לשמור על הבית נקי ירושלים של פעם, בתי אבן עתיקים חצי – קומה, צפופים על פיסת קרקע צרה, משמשים כמקום מגורם של האנשים. הרחובות, הינם שבילים כבושים ביד אדם. […]
1 בספטמבר 2019

פרשת השבוע – פרשת שופטים

פרשת שופטים משפט צדק בשכונתו של רבן גמליאל ואחותו גר שופט נכרי, שמו הלך לפניו כאחד שאינו לוקח שוחד וכל דיניו דיני צדק. רבן גמליאל ידע את האמת, הדין הוא שהשוחד מתגלגל […]
25 באוגוסט 2019

פרשת השבוע – פרשת ראה

פרשת ראה אמונה הבשר והעוף נחשבים לאוכל בסיסי בתפריט היומי של האדם הממוצע בעולם המערבי, תהליך הפקת בשר העוף הוא פשוט וקל, אך בבקר זהו מבצע מסובך למדי. מנהגינו מאז ניתנה התורה […]
18 באוגוסט 2019

פרשת השבוע – פרשת עקב

פרשת עקב בעיות גב אנטולי, אורטופד ממוצא רוסי עם מומחיות לבעיות בעמוד השדרה, מטפל בבעלי פלטפוס וכולבויניק בכל הקשור לבעיות בעצמות ושרירים. עם קריסתו של מסך הברזל האימתני שסדר על אזרחי ברית […]
למסירת פדיון נפש
נגישות