קמחא דפסחא


סיוע לכבוד חג הפסח

ההוצאות הנכרכות לחג הפסח, כידוע, גדולות מהממוצע מאוד, ואפילו משפחות מבוססות לא צולחות אותו בקלות, וברור שהדברים מחמירים כשמדובר במשפחות בני תורה, הקושי גדול הרבה יותר, ועד בלתי עביר כלל.
מוסדות חיי עולם מחלקים למאות משפחות בני תורה ומרובות ילדים, סלי מזון טרם חג הפסח, סלי מזון מלאים כולל, מוצרי חלב, עופות, מוצרים יבשים, פירות וירקות, ועוד, וכן תלושים בסכום גבוה לחנויות מזון.
רוב ככל החלוקה נעשית על ידי אברכים יראים בד בבד עם בעלי הבתים של הקהילה, והכל התנדבות גמורה, ואף הטנדרים המסובבים ברחבי הארץ בימי החלוקה, ועלות הדלק ואפילו הקרטונים שבהם מונחים המוצרים נתרמים על ידי נדיבי הלב, מה שגורם שכל תרומה הניתנת לה'קמחא דפסחא' שעל ידי מוסדותינו, כל כולה מושקעת בסלי המזון והמוצרים הבסיסיים המחולקים למשפחות הנצרכות.
בוא והיה שותף ותזכה להכניס את האור לבית של מאות משפחות לקראת חג החירות הקרב ובא, ותזכה על ידי זה לחג פסח כשר ושמח, לצאת מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולה!

 

שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק במפעל החסד הגדול של מוסדות חיי עולם

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.לתרומה למוסדות
נגישות