ימות עולם חודש שבט

ימות עולם חודש שבט


בורא העולם ברחמיו העניק לעמו ישראל, חגים ומועדים סביב למעגל השנה,

ימים שבהם הקב"ה יותר קרוב אלינו, ימים שהשפע הרוחני ואפילו הגשמי מתרבה בעולם, ועלינו מוטל רק להכין כלים, שבהם נוכל לקבל את כל ההשפעות הטובות שיורדות בימים אלו.

ועלינו להבין וללמוד, מה הם החגים, למה בפסח אוכלים מצות, ואילו ביום כיפור צמים, ומדוע ביום פורים הקדוש, אנו משתכרים ושמחים "עד דלא ידע",

ואילו בליל שבועות לומדים כל הלילה, בלי לתת שינה לעינינו, הלוא מובטחים אנו שכל חג וחג, יש בו טעם מיוחד ונפרד, הטעם שמחמתו נוסד יום זה, ויש טעם נשגב בכל ענין וענין שנוהג בחג.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים שנמסרה מסביב למעגל ימות השנה,

 

מברר עד היסוד עניינו של כל חג וחג, טעם ייסודו וטעם מנהגיו, ואת הדרך הנהוגה בו, ומכין לשומע את הכלים הנדרשים, למען יוכל לקבל אליו את האורות הנאצלים בימים טובים.

כל שיעור ושיעור יורד לבאר ליבו וטעמו של כל "יום קדוש", ומה טעם העניינים הנוראים והנשגבים שנהוגים בו,

ואיך יוכל כל יהודי לקבל מעט מכל אותו הטוב הצפון, ומרווה את נשמת היהודי שנכספת לידע, מה ואיך לעשות על מנת להיות ראויים לכל אותו יקר וגדולה.

חודש שבט

חודש שבט הינו החודש החמישי למניין לוח השנה היהודי, והאחד עשרה לפי מניין התורה, חודש שבט מוזכר בתנ"ך בספר זכריה פרק א' פסוק ז' "ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חודש, הוא חודש שבט בשנת שתיים לדריווש, היה דבר ה' אל זכריהו בן ברכיהו בן עדו הנביא לאמור".

מקור שמו של החודש הוא כרוב החודשים מהשפה ה'אכדית', שמשמעותו בשפה זו הוא גשם כבד, שבימי שבט אז הגשמים מכים בכל חוזק, ולכן נחרט שמו של החודש "שבט".

האירוע המרכזי ביותר בחודש שבט הוא "ראש השנה לאילנות", במשניות יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל באיזה יום בחודש חל הראש השנה לאילנות, לדעת בית שמאי זה חל בא' לחודש, ולדעת בית הלל חל בט"ו לחודש.

מזל החודש הוא דלי, והטעם לכך הוא כיון שחודש זה הוא בעיצומם של ימות הגשמים, כאמור, ואין מתאים יותר מן הדלי להיות סמלם ומזלם של ימות הגשמים שהכלי לאוצרם הוא הדלי.

שיעורים ומאמרים לחודש שבט


13 בינואר 2019

ימי השובבי"ם – סדרת השיעורים המלאה

ימי השובבי"ם – סדרת שיעורים מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א גודל מעלת קדושת ימי השובבי"ם, [דהיינו השבועות שבהם קוראים את פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנה מעוברת אף פרשות […]
24 בינואר 2018

שבת שירה

שבת שירה השבת שבה קוראים את פרשת בשלח, נקראת על פי המנהג 'שבת שירה', וזה על שם שבשבת זו קוראים בתורה את מעשה יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ולאחר קריעת ים סוף […]
22 בינואר 2018

ט"ו בשבט

ט"ו בשבט אמרו רבותינו במשנה "ארבעה ראשי שנים הם", ואחד מן הראשי שנים הוא ראש השנה לאילנות שחל בחודש שבט, ונחלקו בית שמאי ובית הלל מתי בחודש חל ראש שנה זה, לדעת […]
9 בינואר 2018

ימי השובבי"ם – שיעור על מהות הימים

ימי השובבי"ם גודל מעלת קדושת ימי השובבי"ם, [דהיינו השבועות שבהם קוראים את פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנה מעוברת אף פרשות תרומה, תצווה,] אין לשער ולתאר, והם ימים המסוגלים לתשובה […]
למסירת פדיון נפש
נגישות