ימות עולם חודש אב

ימות עולם חודש אב


בורא העולם ברחמיו העניק לעמו ישראל, חגים ומועדים סביב למעגל השנה,

ימים שבהם הקב"ה יותר קרוב אלינו, ימים שהשפע הרוחני ואפילו הגשמי מתרבה בעולם, ועלינו מוטל רק להכין כלים, שבהם נוכל לקבל את כל ההשפעות הטובות שיורדות בימים אלו.

ועלינו להבין וללמוד, מה הם החגים, למה בפסח אוכלים מצות, ואילו ביום כיפור צמים, ומדוע ביום פורים הקדוש, אנו משתכרים ושמחים "עד דלא ידע",

ואילו בליל שבועות לומדים כל הלילה, בלי לתת שינה לעינינו, הלוא מובטחים אנו שכל חג וחג, יש בו טעם מיוחד ונפרד, הטעם שמחמתו נוסד יום זה, ויש טעם נשגב בכל ענין וענין שנוהג בחג.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים שנמסרה מסביב למעגל ימות השנה,

מברר עד היסוד עניינו של כל חג וחג, טעם ייסודו וטעם מנהגיו, ואת הדרך הנהוגה בו, ומכין לשומע את הכלים הנדרשים, למען יוכל לקבל אליו את האורות הנאצלים בימים טובים.

כל שיעור ושיעור יורד לבאר ליבו וטעמו של כל "יום קדוש", ומה טעם העניינים הנוראים והנשגבים שנהוגים בו,

ואיך יוכל כל יהודי לקבל מעט מכל אותו הטוב הצפון, ומרווה את נשמת היהודי שנכספת לידע, מה ואיך לעשות על מנת להיות ראויים לכל אותו יקר וגדולה.

חודש אב

חודש אב נקרא גם חודש 'מנחם אב', והטעם לכך שעם ישראל עבר בחודש זה הרבה צרות, ששיאם הוא בחורבן בית המקדש, ולכן עמנו מצפה לנחמה וישועה בחודש זה, ועוד טעם הוא שמשיח נולד בחודש זה דווקא, וזה הסיבה שחשים בנחמה בתוך חודש החורבן.

טעם נוסף ועיקרי לקריאת החודש 'מנחם', זה שרמוז במדרש ילקוט שמעוני, "שיבוא אריה ויבנה אריאל בחודש אריה", כלומר שיבוא ה' יתברך ויבנה את בית המקדש המכונה אריאל, בחודש אריה שזה חודש אב, ולכן עם ישראל ממתין ל'מנחם' שאמור להיות בחודש אב.

בחודש זה ישנם שני ימים מצוינים לעם היהודי, היום הכי עצוב בשנה- יום תשעה באב, והיום הכי טוב- יום טו' באב, שאמרו חז"ל לא היו ימים טובים לישראל כטו' באב, ויום טו' באב הינו יום פיוס ותיקון על יום תשעה באב.

שיעורים ומאמרים לחודש אב


12 ביולי 2018

תשעה באב ונפוליאון

מספרים על המצביא נפוליאון, שעבר פעם בתשעה באב דרך עיירה יהודית, לפני בית כנסת יהודי, היה זה בשעה שהיהודים היו יושבים שם על הקרקע, אומרים קינות ובוכים. מפני מה הם בוכים היהודים? […]
12 ביולי 2018

מה הקשר בין ביצה ולוז אל שלשת השבועות

מה הקשר בין ביצים ולוזים אל שלשת השבועות של בין המיצרים? [מבוסס על תורה פ"ב בליקוטי מוהר"ן תניינא, עפ"י ביאורו של מורנו הרב שליט"א] קטע משיעור של מורנו הרב שליט"א בביאור העניין […]
26 ביולי 2017

בין המיצרים – בכי של רצון

בין המיצרים – בכי של רצון
26 ביולי 2017

אהבת חינם

אהבת חינם – חודש אב
8 ביולי 2017

אבלות ונחמה

אבלות ונחמה
29 ביוני 2017

כל רודפיה השיגוה בין המיצרים גדולת הימים ב'

כל רודפיה השיגוה בין המיצרים גדולת הימים – שיעור שני בין המצרים הינם ימי רצון, והינם ימים סגוליים שבהם ניתן להגיע ולזכות לקרבת ה', ובכל שנה מי שרוצה לזכות לשפע זה של […]
למסירת פדיון נפש
 
נגישות