חשוון

19 באוקטובר 2017

ריקודי חורף

השנה הייתה שנת ת"ש, ימים אפלים באו על גלות יהודי אירופה, ענני דם וחושך אפפו אותה מכל עבר. נהרות של כאב ושכול, שכל תנחומים לא ירפאוה ובשמחת תורה, בעיר העתיקה בירושלים, עומד […]
26 באוקטובר 2017

מעניין חודש חשוון – מידת האמת קדמה

שיעור מעניין חודש חשוון – מידת האמת קדמה
4 באוקטובר 2018

רחל אימנו

רחל אימנו ע"ה הייתה אשתו השנייה של יעקב אבינו, למרות שרצונו של יעקב היה להינשא לה ורק לה, מחמת רמאותו של אביה לבן הארמי, ששיקר על יעקב והביא את לאה במקום רחל, […]
למסירת פדיון נפש
נגישות