ברוכים הבאים למוסדות חיי עולם ברסלב

בנשיאות הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

מוסדות הקודש "חיי עולם", נבנו במשך עשרות שנות עשיה ברוכות, תחת שרביטו של מורינו הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א,
תוך חתירה וביקוש של האמת הצרופה, במטרה לגלות בעולם את אור השם יתברך ואור הצדיק,
מתכבדים אנו בזאת להזמינכם, להיכנס ולהנות מהאור הנפלא, ולהצטרף לטועמים מחיי עולם הבא.

להכיר את מוסדות 'חיי עולם'

"על שלשה דברים העולם עומד - על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים"

(מסכת אבות, פרק א', משנה ב')

שיעורים ומאמרים ממשנתו של מורנו הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

שאלות ותשובות בחינוך ילדים
מפי מו”ר הרב עוזיהו אלכורת שליט”א

שעת ערב מאוחרת, שני ספלי קפה על השולחן, הבית שקט, הילדים זה מכבר עלו על יצועם, ליד השולחן יושבים זוג הורים דואגים ואוהבים, ומשוחחים בניהם בלחש, “יוסי היום לא עלה הביתה, אפילו שבקשתי ממנו כמה פעמים, ואין זו הפעם הראשונה”, “משה כל בוקר מתקשה לקום ממיטתו” וכו’, ועוד דאגות רבות, נשטחות על השולחן…

שאלות כאלו ודומותיהן, המתרחשות בין כותלי כל בית בישראל, יכולות כעת בסיעתא דשמיא לבוא אל פיתרונם, על ידי האפשרות הנדירה והמיוחדת, לשטוח את התהיות האישיות, את השאלות שנוצרות בין כותלי ביתנו שלנו, על כל פרטי פרטיהן לפני הרב, ולבקש לשמוע את דעת התורה, ולקבל במהירות האפשרית תשובה חדה וברורה, שתשפוך אור על הבעיות, ותאיר את הדרך הישרה, ותעזור לנו להושיט יד אל ילדינו, ולתמוך בהם בדרכם אל המסילה העולה בית אל.

למסירת פדיון נפש
נגישות