ברוכים הבאים למוסדות חיי עולם ברסלב

בנשיאות הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

מוסדות הקודש "חיי עולם", נבנו במשך עשרות שנות עשיה ברוכות, תחת שרביטו של מורינו הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א,
תוך חתירה וביקוש של האמת הצרופה, במטרה לגלות בעולם את אור השם יתברך ואור הצדיק,
מתכבדים אנו בזאת להזמינכם, להיכנס ולהנות מהאור הנפלא, ולהצטרף לטועמים מחיי עולם הבא.

למסירת פדיון נפש
נגישות