אהבה חיזוקים ומחמאות

אהבה חיזוקים ומחמאות – שיעור ב'

דיון בעניין שעומד בליבו של הבית, אהבה שבין ההורים לילדיהם, החיזוקים, והמחמאות, אופן השימוש הנכון בהם, ומתי זמנו של כל אחד מהם, מתי יש לחזק ומתי להחמיא.

?rel=0

נגישות