אהבת חסד

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > אהבת חסד

אהבת חסד

ישנה מידה יותר גבוהה ונעלה מעשיית חסד, והוא אהבת חסד, שלא רק לעשות חסד, אלא אף לאהוב את החסד, שאדם יאהב לתת לשני משלו, להעניק, וזה יותר חשוב מסתם עשיית חסד.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות