אהבת חסד

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > אהבת חסד

אהבת חסד

ישנה מידה יותר גבוהה ונעלה מעשיית חסד, והוא אהבת חסד, שלא רק לעשות חסד, אלא אף לאהוב את החסד, שאדם יאהב לתת לשני משלו, להעניק, וזה יותר חשוב מסתם עשיית חסד.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.