אהבת ילדים

אהבת ילדים – שיעור שני בסדרה

השלמת עמודי התווך המרכזיים וההכרחיים, שהינם השער הראשון והראשי אל עולם החינוך,אהבת ילדים. וביאור נרחב על הבסיס שבו תלוי כל עולם החינוך שזה האהבה שבין הילד להוריו, שפרטים אלו נצרכים ומוכרחים, ובעזרת ה' ,עימם נזכה "שגם כי יזקין לא יסור ממנה".

נגישות