אודות המוסדות

 

מוסדות חיי עולם בני ברק

ע”ש מוהר”ן מברסלב

שעת צהריים, עשרות אברכי כולל יוצאים מבית תלמודם כשספרי שולחן ערוך תחת בית שחיים, עשרות בחורים חיננים תלמידי ישיבה קטנה נפנים לפוש לאחר שעות רבות בעמל התורה, וצעירי הצאן יוצאים מהתלמוד תורה ממלאים את החצר בקולות מתוקים, קולם של תינוקות של בית רבן.

ולא הרחק, הולכות לביתן תלמידות בית החינוך, הסמינר, הלבושות בצניעות כיאה לבת ישראל, דמותן משקפת את החינוך הנעלה שהוטבע בהן, ובין לבין שבים אל חיק אמותיהן עשרות זאטוטים המתחנכים בגני הילדים, חיוך של אושר נסוך על פניהם הצעירות.

כל אלה מפירותיהם של המפעל הגדול, הבית הגדול שמגדלים בו תורה ויראת ה’ טהורה באהבה ובשמחה “מוסדות חיי עולם”!!

 

הכל החל לפני כשלושים שנה,

רמת גן, עיר חילונית מנומנמת, דבר ה’ רחוק מלהשמע בה ברמה, אך הלבבות דורשים את ה’ ואת תורתו. בחסדי שמים לפני פגשו את מורנו ראש המוסדות הגאון החסיד רבי עוזיהו אלכורת שליט”א חבריו מנוער, והפצירו בו שימסור לפניהם שיעורי תורה, לחזק ולבסס את רוח היהדות, באותה שכונה בה גדל בצעירותו, ולקרב נפשות לחיי תורה ומצוות.

בהוראת רבותיו הרה”צ רבי בנימין זאב חשין זצ”ל מזקני חסידי ברסלב, וגאב”ד בני ברק הגאון רבי ניסים קרליץ שליט”א, לוקח מורנו הרב את המשרה על שכמו. ואז התחילה המהפכה, ראשיתה מצער בשיעור שמתקיים בביתו למספר משתתפים מצומצם.

ובשנת תשמ”ז עם התרבות המשתתפים וההשפעה הרבה שניכרה עליהם, עובר השיעור לבית מדרש סמוך, ועיקרו בשיעור שמתקיים ביום חמישי בלילה, כשסדר הלימוד נמשך כל הלילה, ולאחר טבילה במקוה מתקיימת תפילת שחרית עם הנץ החמה ברוב עם.

ואכן, שיעוריו בגמרא ובהשקפה מצאו להם דרך ללבותיהם של רבים, ועשו להם שם ופרסום רב, מובן מאליו שמספר השומעים הלך וגדל. ועד מהרה התפתח לשיעורי ערב יום יום, משעות הערב המוקדמות עד השעות הקטנות של הלילה, כשבעה”ב מגיעים לאחר עמל יומם להתחמם בדברי תורה גמרא וחסידות. שומעי לקחו החלו להתקרב אט אט אל היהדות, ולטעום מיפי זיו נעימות התורה.

 
למסירת פדיון נפש
נגישות