אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק ב' – שיעור ו'

ישנם שני חובות על הבעל, לאהוב את האישה כגופו, ולכבד אותה אף יותר מגופו, על מנת שלא יהיה ליבו גס בה, שאהבה או כבוד ללא גבול, הם לא יכולים להחזיק מעמד, לכן אדם חייב לשלב בחכמה את שניהם.

 

?rel=0

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי