אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק ב’

אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק ב’ – שיעור ו’

ישנם שני חובות על הבעל, לאהוב את האישה כגופו, ולכבד אותה אף יותר מגופו, על מנת שלא יהיה ליבו גס בה, שאהבה או כבוד ללא גבול, הם לא יכולים להחזיק מעמד, לכן אדם חייב לשלב בחכמה את שניהם.

 

?rel=0

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.