אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק א'

אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק א'- שיעור ה'

בעבודת ה' יהודי צריך לשלב את האהבה עם היראה, וזה גם שני מצוות נפרדות אהבת ה' ויראת ה', וכן להבדיל בשלום בית יש להשתמש בשני כוחות אלו, מחד לאהוב את האישה, ומאידך לכבדה אותה אף יותר מגופו.

 

?rel=0

נגישות