אזכרה נגינתי – כולל חצות באומן

זה קורה לילה לילה בשעת חצות, בעת ששערי השמים והרחמים נפתחים לרווחה, בעת   הרצון הגדול ביותר, מתקבצים ומעתירים להם בני החבורה הקדושה בציון הקדוש של אור שבעת הימים רבינו נחמן מברסלב זי"ע ושופכים לבם בתפילה עבור ישועת ישראל.

כעת בסייעתא דשמיא זכינו, ולאחר תקוות וכיסופים רבים, התייסד והוקם "כולל חצות – אזכרה נגינתי" של רבינו הקדוש בהיכל הציון הקדוש, בחינת 'ישיבה על קברו',  בה מתאספים יחדיו קבוצת אברכים בני עליה מתושבי המקום, אשר עוסקים יחד  בתפילה ותורה בזמן הנעלה ביותר, החל מחצות הלילה ועד עלות השחר, ובעבודתם מעוררים הם תענוג לנפש צדיק יסוד וחילוץ עצמות עצום, ומוציאים מהכח אל הפועל תמידין כסדרן, את תשוקתו של רועה ישראל המשגיח בעין חמלתו עולם על כל אחד ואחד להושיעו מצרתו.

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

 

נגישות