ישיבת חיי עולם – זכות התורה
 

בישיבת חיי עולם, המתנוסס לתפארה בפאתי בני ברק, לומדים מאות אברכים בני עליה השוקדים על תלמודם, כל רואיהם לא יכירו את המעבר העצום שעברו תלמידים אלו, מהעולם הרחוק לאהלה של תורה.

הרם תרומתך, ותזכה גם אתה לקחת חלק בלימוד מופלא זה

ישיבת חיי עולם - זכות התורה

בישיבת חיי עולם, המתנוסס לתפארה בפאתי בני ברק, לומדים מאות אברכים בני עליה השוקדים על תלמודם, כל רואיהם לא יכירו את המעבר העצום שעברו תלמידים אלו, מהעולם הרחוק לאהלה של תורה.

הרם תרומתך,

ותזכה גם אתה לקחת חלק בלימוד מופלא זה
לחץ כאן
נגישות