אמירת פרקי תהילים הוא נחלתם של ה'פשוטים והתמימים'?

נגישות