אהבת עולם > סדרה ארך אפים > ארך אפיים

ארך אפיים

רגע לפני שכועסים מסתפקים לכעוס או לא, ובמשלי נאמר "טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", כלומר גבורה גדולה זו השתיקה, ואף מעלה יותר עליונה מגיבור ולוכד עיר.

 

ארך אפיים


שלמה המלך כתב בספר משלי, "טוב ארך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר", אדם שמאריך אפו ולא כועס- יותר טוב וחזק מגיבור ולוכד עיר, כי להתגבר בעת ניסיון כעס ולשתוק הוא יותר קשה מללכוד עיר שלמה.

עוד אמרו חז"ל על הפסוק "תולה ארץ על בלימה", שה' יתברך מקיים את כל העולם כולו, על הבלימה שבולם יהודי את פיו בשעת מריבה, כלומר ששווה להקב"ה לקיים את העולם כולו, רק בשביל התגברות אחת של יהודי, והיא תכלית הבריאה.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים חדשה ומבוארת, מבאר את מידת ארך אפיים על בוריה משורשה ויסודה, עד לסיבות המונעים והמרחיקים את האדם מלקנותה.

השיעורים בנויים בצורה ייחודית עד מאוד, שמובילה ומחברת את האדם השומע לתוכן הדברים, ומקדמת אותו רבות אלי תיקון המידה, עד שבעזרת ה' יזכה כל שומע לתקן את מידותיו.

סדרת שיעורים בנושא ארך אפיים

01 כעס וסבלנות הקדמה
שלמה המלך כותב בספר קהלת "כעס בחיק כסילים ינוח", הכעס נובע מחסרון הדעת, אם אדם יתבונן מעט טרם כעסו על מה ולמה הוא כועס ודאי יתבטל כעסו, כי מהכעס בוודאי לא יצא תועלת.

לצפייה בשיעור
02 ארך אפיים
רגע לפני שכועסים מסתפקים לכעוס או לא, ובמשלי נאמר "טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", כלומר גבורה גדולה זו השתיקה, ואף מעלה יותר עליונה מגיבור ולוכד עיר.

לצפייה בשיעור
03 בחומרת הכעס טורף נפשו
בלדד השוחי ידידו של איוב, פנה אליו ואמר לו "טורף נפשו באפו הלמענך וכו'", פירושו שאמר לו מה הועיל כעסך, ויותר מכך כעסך טרף לשווא את נפשך, וכל תועלת לא תצמח מכך.

לצפייה בשיעור
04 הכועס עובר על עשה ולא תעשה
הכועס, מלבד ההשחתה הגשמית שאותה מבין כל בן אנוש, אפילו מבני אומות העולם, עובר גם על שני איסורים מן התורה-איסור לא תעשה, וביטול מצוות עשה.

לצפייה בשיעור
05 חומרת מידת הכעס
דיבורים חריפים מצויים בתורה ובדברי חז"ל בגנות הכעס, "כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו", "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה", ועוד רבות, וכל אלו מעידים על חסרון וגנות מידה זו.

לצפייה בשיעור
06 מעלת הכובש כעסו
אדם העומד לפני נסיון, שמחרפין ומגדפין אותו, ומושל ברוחו ולא עונה, שכרו הרבה מאוד עד שאמר עליו הכתוב "תולה ארץ על בלימה", פירושו שקיומו של עולם עומד על אותה בלימת פה בשעת המריבה.

לצפייה בשיעור
07 קניין הסבלנות
היפוכו של הכעס המורכב מאכזריות, זה מידת הסבלנות ששורשה רחמנות, וכל השומר נפשו ורוצה לרחוק מכעס, ראוי לקנות את הסבלנות, שאם לא ממהר במעשיו אלא סבלן ודאי לא יגיע לידי כעס.

לצפייה בשיעור
08 ישמע בזיונו מבני ביתו
עיקר הניסיון הוא בתוך הבית פנימה, שם חש כל אחד השליט הבלעדי, וכל הפרה קטנה של דבריו יכולה ח"ו להביא אותו לידי רוגז, ודווקא המתגבר בביתו זוכה לתקן מידה זו.

לצפייה בשיעור
09 סבלנות-עצות
העצה העיקרית להינצל מן הכעס היא הסבלנות, שכשמגיע לפתחו של אדם ניסיון אם לכעוס או לא, אם יהיה סבלן וימתין מעט יבין שהכעס לא יפתור את בעייתו.

לצפייה בשיעור
10 להינצל מן הכעס ע"י נתינה
אדם בא לכלל כעס כיון שלא שמעו לו או שלקחו לו, הפסידו אותו וכדו', וישנה עצה טובה לא לבוא לידי זה, והיא נתינה, כלומר תוותר לשני, תן לו לנצח אותך, וע"י כך לא תבוא לעולם לידי כעס ורוגז.

לצפייה בשיעור
11 כיצד ננצל מן הכעס - עצות מצדיקים
דרך נוספת להינצל מן הכעס - עצות מצדיקים, אשר במשך הדורות העניקו לעם ישראל עצות ודרכים סגוליים לא לבוא לכלל כעס.

לצפייה בשיעור
נגישות