בחומרת הכעס טורף נפשו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > בחומרת הכעס טורף נפשו

בחומרת הכעס טורף נפשו

בלדד השוחי ידידו של איוב, פנה אליו ואמר לו “טורף נפשו באפו הלמענך וכו'”, פירושו שאמר לו מה הועיל כעסך, ויותר מכך כעסך טרף לשווא את נפשך, וכל תועלת לא תצמח מכך.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.