אהבת עולם > סדרה ארך אפים > בחומרת הכעס טורף נפשו

בחומרת הכעס טורף נפשו

בלדד השוחי ידידו של איוב, פנה אליו ואמר לו "טורף נפשו באפו הלמענך וכו'", פירושו שאמר לו מה הועיל כעסך, ויותר מכך כעסך טרף לשווא את נפשך, וכל תועלת לא תצמח מכך.

 

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי