בחירה בדרך אמת – שיעור ה'

את האמת זקוקים לקנות, כמו שכתוב "אמת קנה ואל תמכור", השיעור הבא מתמקד בעצות ודרכים לקניית האמת, והוא מחמת שקניית האמת בדורינו, דורו של משיח, היא מאוד קשה, שעל דור זה נאמר שהאמת שבו תהיה נעדרת.

?rel=0

נגישות