בחירה בדרך אמת

בחירה בדרך אמת – שיעור ה’

את האמת זקוקים לקנות, כמו שכתוב “אמת קנה ואל תמכור”, השיעור הבא מתמקד בעצות ודרכים לקניית האמת, והוא מחמת שקניית האמת בדורינו, דורו של משיח, היא מאוד קשה, שעל דור זה נאמר שהאמת שבו תהיה נעדרת.

?rel=0

למסירת פדיון נפש
נגישות
בזמן ששבעת הרועים הקדושים באים לחסות בצל סוכותינו,
ולהשרות מרוחם המרוממת עלינו ועל בני ביתינו,
מצווה אותנו הזהר הקדוש להאכיל על שולחננו ‘אושפיזין’ שתרגומו- ‘אורח’, לשמח את ליבו ולשמוח איתו.
למאמר על סוכות לחצו כאן 

 ***

אין באפשרותכם לזמן עני על שולחנכם?

לחצו כאן, ונדבו ‘מעות אושפיזין’,

בכך תזכו להשראת רוחם של האושפיזין הקדושים.