ביאורים למעשה ממלך וקיסר

מעשה ממלך וקיסר


22 במאי 2018

מעשה ממלך וקיסר יב’ – עם קשה עורף

רבי נחמן היה מגנה את ענין הזיקנה, דהיינו שיש בני אדם שהם זקנים ברוחם, ועל כן אינם מתחדשים בעבודת השם ואינם עולים מדרגה לדרגה כראוי, ואמר רבי נחמן שאין לו עסק עם […]
30 באפריל 2018

מעשה ממלך וקיסר יא’ – הזקנה

רבי נחמן היה מגנה את ענין הזיקנה, דהיינו שיש בני אדם שהם זקנים ברוחם, ועל כן אינם מתחדשים בעבודת השם ואינם עולים מדרגה לדרגה כראוי, ואמר רבי נחמן שאין לו עסק עם […]
11 באפריל 2018

מעשה ממלך וקיסר י’ – מעשה ורצון

המלך לא זכה לחיבור עם התורה… ומדוע?… “כי לא היה יכול לברור לו, כי מי שהיה רוצה לא רצתה היא, וכן להפך”. ישנה טעות שבה נופלים רוב העולם, וכמובא בכתבי רבי נחמן, […]
10 במרץ 2018

מעשה ממלך וקיסר ט’ – ים החכמה

ים החכמה… תיכנס!!! המלך בנה את ארמונו על הים, אבל תוך הים עצמו לא אזר כוחו להיכנס. בלימוד התורה ישנן ב’ צורות. צורה אחת היא לימוד שלא לשמה, אם בכדי שיקרא רבי […]
11 בפברואר 2018

מעשה ממלך וקיסר ח’ – יין המשכר

“אמר משל שפעם אחת נסע סוחר גדול עם יין טוב אינגרישער [אונגרי]. פעם אחת אמר המשרת והבעל עגלה להבעל הבית הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל […]
1 בפברואר 2018

מעשה ממלך וקיסר ז’ – חוץ לישוב

כי כאשר רוצה להתקרב לעבודת ה’ יתברך, ומתרצה לזה, שזו היא דרך האמת, עיקר המניעה שמסתערת על נפשו של היהודי היא ה’יציאה מחוץ לישוב’. לצאת החוצה, חוץ למוסכמות החברתיות, הנורמטיביות, להפוך להיות […]
27 בינואר 2018

מעשה ממלך וקיסר ו’ – תורה ואמונה

לאחר שקיימו את העצה של ‘אף על פי כן’ – ‘או יהודי או צלוב’, מיד נועצו להם מן השמים את העצה המרכזית בעבודת המידות, האמונה והתשובה והיא המסע תוך ים התלמוד, הלימוד […]
למסירת פדיון נפש
נגישות