ביקור ילדי הת"ת אצל גדולי ישראל | תלמוד תורה 'נחמת אברהם' בני ברק

ביקור ומבחן ילדי ת"ת "נחמת אברהם" שע"י מוסדות "חיי עולם ב"ב" אצל גדולי ישראל

לאחר הכנות מרובות הגיע הרגע, הילדים הרכים, ילדי כיתה ח' של ת"ת "נחמת אברהם", שע"י מוסדות חיי עולם ב"ב, בנשיאות מורינו הרה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, אשר התייגעו רבות על לימוד דפים רבים של גמ' בעל פה, היו מוכנים לגשת אל כור המבחן תחת שיבטם של גדולי ישראל.

וכך, בחודשי החורף הראשונים, צעדו הילדים ברתת וזיע לעבר מעונם של הרבנים שליט"א, לעבר מעונו של מרן שר התורה רבינו הקדוש רבי חיים קנייבסקי שליט"א, ולבית מרן הגאון הגדול מזקני שארית הפליטה הרב שמעון בעדני שליט"א, ,ולבית מרן ראב"ד בית דין צדק ב"ב הגאון הגדול הרב שריאל רוזנברג שליט"א.

לקודש פנימה לבית מרן הגר"ח, נכנסו הילדים ביראה, כי יראו מלקרב אל הקודש, רבינו הגדול התעניין בלימודם, ושאל היכן הם אוחזים בגמרא, וכשענו לו שלומדים כעת מסכת קידושין, ברך ואמר בברכה נדירה ומיוחדת, "לומדים קידושין? שתזכו להיות קדושים..".

הילדים נפרדו ממרן שליט"א, וזכו כל אחד לקבל ברכה אישית, ונפרדו בקידה קמיה מלכא.

בהיכנסם לבית מרן הגר"ש בעדני, קיבלם מרן הגר"ש בחמימות גדולה, והתעניין בלימודם והצלחתם, ולאחר מכן החל לבוחנם אחד לאחד, כשהוא מביע את התפעלותו ממידת שליטתם המלאה בסוגיות, והידיעה המוחלטת בכל הדפים הנלמדים.

"עכשיו מעט דברי מוסר", כך אמר להם מרן הגר"ש בעדני בסיום המבחן, והלהיב את הלבבות הרכים בדברי מוסר וחיזוק, לאהבת תורה והתמדתה, ויגיעה ללא פשרות.

משם פנו והלכו לבית מרן ראב"ד בד"צ ב"ב הגאון הגדול הרב שריאל רוזנברג שליט"א, אשר התפעל מידיעתם ושליטתם בגמ' הקדושה.

במבחן, שהיה שתי וערב על הדפים הנלמדים, עמדו התלמידים בגבורה, והוכיחו בקיאות כראוי למי שתורתו אומנתו, ובה הוא הוגה יום ולילה, והגר"ש התפעל ממידת ידיעתם, וברכם בברכת הצלחה בתורה ויראת שמים.

נגישות