במקום ללכת ללימודים יצא לעבודה

מה הייתה תגובת האמא?
 
זה נכון לפעול כך?
 
המעשה, והלקח, צפה!
למסירת פדיון נפש
נגישות