parallax background

בנות ציון


בית חינוך וסמינר לבנות

כה תאמר לבית יעקב - אלו הנשים, בשנת תשס"ד הוקם המוסד הקדוש "בנות ציון", וכמיטב המסורת של חיי עולם התייסד בית חינוך נקי משטף המים הזידונים הממלא את הרחובות, ולכן הקים ראש המוסדות את בית החינוך כמוסד פטור, המשוחרר מהתערבותם השלילית של משרד החינוך בתכני הלימוד.

בראשות בית החינוך עומדת הרבנית תליט"א, המנווטת את בית החינוך בידים אמונות, ומשרישה בבנות ציון רוח של טהרה ושמחה. הרבנית משקיעה רבות, בכדי להחדיר וללמד לבנות צניעות ויראת שמים, בדרך אמותינו הקדושות, והחינוך לצניעות עומד כערך עליון. כאות הערכה עומדת עדותו של הגאב"ד הגר"נ קרליץ שליט"א, בעת שעמד על הפרק הרעיון להעתיק את הקהילה לעיר אחרת, והגר"נ שליט"א הגיב על כך באמרו, "לא כדאי שתעזבו את בני ברק, הצניעות שלכם מגינה על כל העיר"!!

חפץ ה' בידיהם הצליח ומספר הבנות המתחנכות בו עולה בהתמדה, ומונה כמאתיים וחמישים תלמידות כ"י, המתחנכות בגן לפעוטות, בית חינוך, וסמינר שהוקם בשנים האחרונות, ומנוהלים במסירות ע"י בנותיה תחי', וצוות נשות חינוך עתירות נסיון, בכדי להדריך את בנות ציון להקמת בית נאמן בישראל, בדרך המסורה לנו מדורי דורות.

 


שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק בהצלחת המוסדות

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.למסירת פדיון נפש
נגישות