שאלה


לכבוד הרב, בחודש שעבר אבא של אישתי קנה לילדנו תוכים בכלוב, לאחר כמה שבועות של משחק וטיפוח הם מתו, והילדים מאד  הצטערו, מה מסבירים לילד בן 4-3 במצב כזה.

עוד רצינו לדעת מה דעת הרב לגבי גידול בעלי חיים בבית, לתקופה ארוכה, או קצרה, וכן אם הבעל חי טהור או טמא.

תשובה


יש לעורר מידת הרחמים בלב הילד כמו שנאמר 'ורחמיו על כל מעשיו', וכמעשה דרבי יהודה הנשיא והעגל, ולכן יש להשתתף גם בצער, בשיעור הגיוני כמובן. ניתן להסביר לילדים  שבעלי חיים אלו זכו לשמח ילדים צדיקים שכמותם, ובוודאי זוהי זכות גדולה לבעל חי לשמש ילדי ישראל – תינוקות של בית רבן שעליהם עומד העולם.

בדרך כלל גידול בעלי חיים בבית מוסיף מאד ללמוד נתינה והתחשבות, כאן המקום לומר שיש ללמוד הלכות השייכות בזה, כגון האכלתם, צער בעלי חיים. בהחלט עדיף חיה ועוף טהורים, וכלב לא יגדל אדם בתוך ביתו.

 

לטובת הקוראים הבאנו המעשה של רבי יהודה הנשיא והעגל [מובא במסכת בבא מציעא דף פ"ה עמוד א']

פעם אחת לקחו עגל לשחיטה ואותו העגל הרגיש בדבר וכדי להימלט ממר גורלו בר ח והחביא את ראשו בין כנפי בגדו של רבי וגעה בבכיה אמר רבי לעגל לך אל השוחט כי לכך נוצרת באותה שעה נתעורר על רבי קטרוג גדול בשמים ואמרו הואיל ולא ריחם על אותו עגל יבואו עליו ייסורין קשים וכך שלוש עשרה שנה סבל רבי מכאבי חניכיים ומכאבים בהוצאת השתן י ום אחד ניקתה שפחתו את הבית ומצאה גורים קטנים של חולדה עכברוש ועמדה לזורקם אמר לה רבי הניחי להם שכן נאמר תהלים (קמ"ה ט"ו ) 'ורחמיו על כל מעשיו' באותה שעה אמרו בשמים הואיל ורבי גילה רחמים מרובים על בעלי חיים ראוי שאף עליו ירחמו ונסתלקו ממנ ו ייסוריו

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי