בשביל להיפקד בילד היה חסר 50 רובל
 
הרופאים התייאשו, ומשם צמחה הישועה.
 
מכרה את ביתה על מטלטליו ועדיין היה חסר 50 רובל.
 
'עשה זאת בעצמך' – תיכף ומיד.
 
צפה!
למסירת פדיון נפש
נגישות