אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > גמילות חסד חובה

גמילות חסד חובה

החסד הוא חובה על כל יהודי באשר הוא, כל אחד לפי יכולתו, אם הוא עשיר אזי חסדו הוא בנתינת ממון, ואם הוא דל ממון אז מחוייב הוא להאיר פנים לרעהו, אך אין אדם שלא מוטלת עליו חובת החסד.

 

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי