גמילות חסד חובה

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > גמילות חסד חובה

גמילות חסד חובה

החסד הוא חובה על כל יהודי באשר הוא, כל אחד לפי יכולתו, אם הוא עשיר אזי חסדו הוא בנתינת ממון, ואם הוא דל ממון אז מחוייב הוא להאיר פנים לרעהו, אך אין אדם שלא מוטלת עליו חובת החסד.

 

נגישות