דוגמא אישית – שיעור עשירי בסדרה

הדוגמא האישית שאנו מראים ומדגימים לילד, הינה מהמשפיעים המובילים בחינוך הילד ועיצוב דמותו, הדוגמא שהיא לו לסמל, והיא למענו לדמות חיקוי, ולייצר דוגמא טובה ונכונה, זה קשה מאוד, אך מחוייב ביותר, מחמת שילד מקיים את אשר רואה ולא את אשר שומע.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי