דיני י"ז בתמוז

דיני י"ז בתמוז

נוהגים לצום מעלות השחר של י"ז בתמוז ועד השקיעה.

הצום הוא מחמת חמישה דברים שאירעו ביום זה,

  1. נשתברו הלוחות הראשונים.
  2. פסקו מלהקריב קרבן תמיד בבית מקדש ראשון.
  3. הובקעה חומת העיר ירושלים.
  4. שרף אפוסטמוס את התורה.
  5. העמיד אפוסטומוס צלם בהיכל. וי"א שמנשה מלך ישראל העמיד.

יש מחמירים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בלילה הקודם לתענית, חוץ מאשר בסעודת מצווה או סעודת 'מלוה מלכה'.

מותר לכבס ולגהץ בגדים ביום התענית.

מותר לרחוץ ולטבול ביום י"ז בתמוז, שאין איסור אלא לאכול ולשתות.

מותר לאכול בשר ולשתות יין במוצאי התענית.

בן י"ג ובת י"ב חייבים להתענות בי"ז בתמוז, ואף חתן וכלה.

חולה ואישה מעוברת ומניקה צריך להתייעץ עם מורה הוראה.

מי שהתירו לו לאכול מטעם חולי, יכול לאכול מיד בבוקר, ואין צריך להתענות לשעות, אך לא יתענג בבשר ויין ובשאר תענוגים אלא יאכל מאכל פשוט לפי חיזוק גופו. ומן הראוי שיאכל בצנעה. וטוב שיפדה את התענית במעות לצדקה, העשיר לפי עשרו וכו'.

מותר ליטול תרופות לצורך רפואה אם הן מרות וללא מים. ואם מוכרע לגמוע מים כדי לבלען יערב במים תבלין מר עד שנפסלים מהנאת החיך.

נגישות