קדושת המאכלים – הבדלות ממאכלות אסורות טהרת הנפש

אחר שאדם בודל את עצמו מכל המאכלות האסורות, ממש מנקה את נפשו מטומאה, שהאוכל האסור מלבד האיסור שבעצם אכילתו, גם מטמטם את הלב כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "ונטמאתם בם אל תקרי נטמאתם אלא נטמטם בם", שהאוכל הלא כשר מטמטם ואוטם את המוח והלב ואפילו בשוגג.

לצפייה בכל שיעורי הסדרה – לחץ כאן

 

נגישות