ההבדל ה'קטן' בין הצדיק לבין איש פשוט

 
צפה!
למסירת פדיון נפש
נגישות