היהודי שלקח חתיכת חזיר וצעק שמע ישראל

היהודי שלקח חתיכת חזיר וצעק שמע ישראל

ברבים הוא שידר שאין לו חלק באלוקי ישראל,
 
את התועבה הוא עמד להכניס לפיו,
 
אך שניה אחרי זה הוא צעק 'שמע ישראל',
 
מה היה? ומה הסיבה?
 
צפה
נגישות