הילולת צדיקים – ל"ג בעומר

הילולת צדיקים 

ל"ג בעומר

התנא רבי יצחק – הקבור במירון

רבי יצחק הקבור במירון הוא דמות מסתורית, שזהותו המדויקת אינה ידועה בוודאות.

ישנם מספר דעות בנוגע לזהותו של רבי יצחק זה, והוא נקבר במירון בחצר של רבי שמעון בר יוחאי. קיימת מסורת שרבי יצחק נפטר ביום פטירת רבו רבי שמעון, ומכאן התפתחה המסורת שהוא נקבר בסמוך לרבו.

וכך היה המעשה:

רבי יצחק היה יושב יום אחד על פתחו של (ביתו של) רבי יהודה והיה עצוב. יצא רבי יהודה ומצא אותו בשער שלו שהיה יושב ועצוב. אמר לו, מה יום זה שונה משאר ימים (שאתה עצוב)?

אמר לו, באתי אליך לבקש ממך שלושה דברים. אחד – שכאשר תאמר דברי תורה ותזכיר מאותם דברים שאני אמרתי, תאמר אותם בשמי, כדי להזכיר את שמי ואחד – שֶׁתְּזַכֶּה את יוסף בְּנִי בתורה. ואחד – שתלך לקברי כל שבעת הימים ותבקש בקשתך (מהקב"ה) עליי (בזכותי).

אמר לו, מניין לך שאתה עומד לעזוב את העולם? אמר לו, הרי נשמתי מסתלקת ממני בכל לילה, ולא מאירה לי בחלום כמו שהייתה בתחילה. ועוד, שכאשר אני מתפלל ומגיע ל"שׁוֹמֵעַ תְּפִילָּה", אני משגיח בצלמי שבכותל ואיני רואהו.

ואמרתי, הואיל והצלם הועבר ולא נראה, שהרי הכרוז יוצא ומכריז, שכתוב "אַךְ בְּצֶלֶם יִתְהַלֵּךְ אִישׁ" – כל זמן שצלם האדם לא עובר ממנו, מתהלך האיש בארץ ורוחו עומדת בתוכו. כשמועבר צלם האדם ולא נראה, אז הוא (האדם) מועבר מהעולם הזה.

אמר לו, ומכאן, שכתוב "כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי אָרֶץ". אמר לו, כל הדברים הללו שאתה רוצה – אני אעשה, אבל אבקש ממך, שבאותו עולם תברר את מקומי אצלך כמו שהייתי בעולם הזה. בכה רבי יצחק ואמר, בבקשה ממך שלא תיפרד ממני כל הימים הללו!

הלכו לרבי שמעון, מצאוהו שהיה יושב ועוסק בתורה. זקף עיניו רבי שמעון וראה את רבי יצחק, וראה את מלאך המוות הולך ורוקד לפניו. קם רבי שמעון, ואחז ביד רבי יצחק. אמר, גוזרני שמי שרגיל להיכנס (אצלי) – ייכנס, ומי שלא רגיל להיכנס – לא ייכנס (כלומר, שאין למלאך המוות אישור).

נכנסו רבי יצחק ורבי יהודה, וקשר (רבי שמעון) את מלאך המוות בחוץ.

התבונן רבי שמעון, וראה שעד עכשיו טרם הגיע זמנו (של רבי יצחק למות), הושיבו לפניו והיה מלמדו דברי תורה.

אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו, שב על הפתח, ומי שתראה אל תדבר עימו (רומז לו שמלאך המוות יבוא וידבר איתו). אם ירצה להיכנס לכאן, תשביע אותו שבועה שלא ייכנס.

אמר רבי שמעון לרבי יצחק, ראית את דמות אביך היום או לא? שהרי שנינו, בשעה שאדם מסתלק מן העולם, אביו וקרוביו נמצאים שם, ורואה אותם ונודע להם, וכל אותם שיהיה מדורו עימם שבאותו עולם בדרגה אחת, כולם מתכנסים ונמצאים עימו, והולכים עם נשמתו עד המקום שתשרה במקומה. אמר, עד עכשיו לא ראיתי.

בין כך קם רבי שמעון ואמר, ריבון העולם, נודע רבי יצחק אצלנו, והוא מאותן שבע עיניים של כאן. הרי אחזתיו, ותן לי אותו! יצא קול ואמר: כסא אדוננו קרב בכנפיו של רבי שמעון. הרי הוא שלך, ועימך יבוא בזמן שתיכנס לשרות בכיסאך (שתיפטר מן העולם), אמר רבי שמעון, ודאי…

בין כך ראה רבי אלעזר שהיה מסתלק מלאך המוות, ואמר, אין גזר דין במקום שמצוי רבי שמעון בר יוחאי! אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו, היכנס לכאן ואחוז ברבי יצחק, שהרי ראיתי בו שהוא פוחד. נכנס רבי אלעזר ואחז בו, ורבי שמעון החזיר פניו ולמד תורה.

נרדם רבי יצחק וראה את אביו. אמר לו, בני, אשרי חלקך בעולם הזה ובעולם הבא, שהרי בין העלים של עץ החיים שבגן עדן נתון עץ גדול וחזק בשני עולמות, והוא רבי שמעון בר יוחאי, שהרי הוא אוחז אותך בענפיו. אשרי חלקך בני!

אמר לו, אבא, ומה אני שם? אמר לו, שלושה ימים היו שכיסו את חדר משכבך, ותיקנו לך חלונות פתוחים להאיר לך מארבעת צדדי העולם, ואני ראיתי מקומך ושמחתי, שאמרתי אשרי חלקך בני, מחוץ לזה שעד עכשיו לא זכה בִּנְךָ בתורה.

והרי עכשיו היו עתידים לבוא אליך שנים-עשר צדיקים מהחברים, ועד שהיו יוצאים התעורר קול בכל העולמות: מי הם החברים שעומדים כאן? התעטרו בשביל רבי שמעון, בקשה ביקש וניתנה לו!

ולא זה לבדו, שהרי שבעים מקומות מתעטרים כאן בשבילו, ובכל מקום ומקום פתוחים פתחים לשבעים עולמות, וכל עולם ועולם נפתח לשבעים רצים, וכל רץ ורץ נפתח לשבעים כתרים עליונים (וכל אלו תיאורים ורמזים למהלכים בעולמות העליונים), ומשם נפתחו דרכים לעתיק, נסתר הכל, לראות באותה נעימות עליונה שמאירה ומהנה לכל, כמו שנאמר "לַחֲזוֹת בְּנֹעַם ה' וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ". מה זה "וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ"? היינו שכתוב "בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא" (והכתוב מתייחס לרבי שמעון).

אמר לו, אבא, כמה זמן נתנו לי בעולם הזה? אמר לו, אין רשות ולא מודיעים לאדם, אבל בהילולא הגדולה של רבי שמעון תהיה 'עורך שולחנו'.
בין כך התעורר רבי יצחק, והיה צוחק ופניו מאירים. ראה רבי שמעון, והסתכל בפניו. אמר לו, דבר חדש שמעת? אמר לו, ודאי, והשתטח לפני רבי שמעון.

וביום הגדול והנורא שנעתלה באש וסערה השמיימה – רבי שמעון לבית עולמו, באה שמשו הגדולה של רבי יצחק גם היא למקום המיוחד לה.

זכרם יהא מגן וסתרה עלינו

נגישות