ליל עשרה בטבת, לאחר תפילת ערבית בהיכל בית המדרש, עלו כל בני הקהילה הקדושה אל אולם הסעודות בקומה ג', להתאסף ולציין יחדיו את הילולת גאון עוזנו מוהרנ"ת, אשר בשנה זו מלאו לפטירתו מאה שבעים ושבע שנים.

סעודת הילולא נערכה כיד המלך, ובליווי שירים וניגונים מבעל ההילולא, ובניהם השיר המפורסם "בברסלב בוערת אש הבער אותה בליבי", שאותה שר בעל ההילולא בתחילת התקרבותו לרבינו הקדוש במשך לילה שלם על גדות נהר בוג שיזכה להתקרב לרבינו הקדוש.

שיר נוסף שחיבר בעל ההילולא "גדולתינו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו", שכשרדפו אותו החולקים עליו, ומפחד שיזיקו אותו נס ליער, ואז שר במשך שעות את השיר הנ"ל, וכשחיפשו אותו על מנת לחזור לעיר, ראו אותו עומד ושר את השיר הזה.

לאחר מכן נשא דברים מורינו הרב שליט"א, מתורת ולכבוד מוהרנ"ת, דברים חוצבי להבות, אשר הרעישו את לבבות השומעים, וחיזקו את ליבם להתקרב לרבינו הקדוש, ולהתחזק ולהמשיך לרצות את ה' אפילו יעבור עליהם מה…

 

 

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי