הילולת רבנו נחמן מברסלב זי"ע

בימי שמחת בית השואבה חל יום הסתלקותו של רבינו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב זיע"א, ביום חול המועד סוכות, ח"י תשרי, ובשנת תק"ע. ביום זה חוגגים ושמחים בהילולת רבינו הקדוש ומדברים מדברי תורתו ושיחתו בכל קהילות קודש דחסידי ברסלב ברחבי העולם.

על שעת פטירתו כותב ר' נתן תלמידו בספרו ימי מוהרנ"ת וזה לשונו 'ומצאתיו פניו מגולה, והיה כמו מחייך קצת, ונוראות זכות קלסתר פניו הנוראות אז היו ממש כמו תואר פניו בחייו, בעת שהלך בביתו אנה ואנה וחשב מה שחשב שהיה מנח עליו כל מיני חן אמיתי שבכל העולמות, אותו החן הנורא והיופי הנפלא היו עליו אז בעת שראיתיו מונח על הארץ, ואי אפשר לצייר זאת כי-אם למי שזכה לראותו בחייו בעת הנ"ל כשהלך בביתו אחת הנה ואחת הנה', עד כאן.

ומקום גניזתו, אשר בחר לו עוד בחיים חיותו, בבית החיים בעיר אומן אשר בארץ אוקרינה, והוטב בעיניו להיטמן שם מכיוון ששם היה קידוש השם גדול, כאשר רבבות של יהודים נעקדו שם על קידוש השם בפרעות הגוים שהתחוללו שם כמה מאות שנים לפני, ואמר ששם באומן ישנן רבבות רבבות של נשמות שהוא צריך להעלותן בזמן פטירתו [שהרי הצדיקים הגדולים בהסתלקותם מן העולם מעלים איתם נשמות הנידחות שעדיין נמצאות בזה העולם, וכן נשמות הנידונות בגהינום גם כן מעלים אותם משם]. "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם"

כאשר הרבי שוחח על פטירתו הקרבה בחודש אלול החסידים נאנחו ושאלו: "מה נעשה? עם מי אתה משאיר אותנו?" הרבי השיב: "רק הישארו יחד ותהיו יהודים טובים. ולא רק זה, אלא תוכלו להיות צדיקים, וה' תמיד עזר לי שדברים יהיו תמיד כפי שרציתי. ניצחתי ואנצח – גמרתי ואגמור".

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי