מאיזה זכות אנו ניזונים? הכיצד מברכות הצדיקים אנו נושעים?
צפו בסרטון הקצר, הפנימו ותיהנו!
למסירת פדיון נפש
נגישות