הלכות חג השבועות תשפ"ב – 2022

הלכות חג השבועות תשפ"ב – 2022

 

השנה חג השבועות יהיה במוצ"ש, 5,6,2022,  ולכן ישנן כמה הלכות חשובות שחייבים לדעת.

 

א. נרות שבת וחג:  להכין מערב שבת גם עבור יום טוב  מפני שאסור להכינם אח"כ. כמו כן יש להשאיר נר נשמה שדולק לפחות 26 שעות בכדי שיישאר לחג.

ב. מי שמבשל בחג עם "חגז" יש להכינו לפני שבת, וכן לא להניח פלטה על הכיריים ולהשאיר את הגז פנוי, ולנתק את הכבל של הגז מהחשמל.

ג. סעודה שלישית בשבת אפילו שזמנה עד השקיעה, ינהג בחכמה שלא לאחרה יותר מ- 16:00 ולא ימלא בה כריסו כדי שיאכל את סעודת הלילה של החג לתאבון.
ומכל מקום אם אוכל לאחר 16:45 טוב שלא יאכל פת יותר מכביצה  (54 גרם).

ד. בשבת לאחר השקיעה אסור לאכול עד שיקדש ויבדיל שכשם שבשבת אסור לטעום כלום קודם קידוש ואפילו מים,  כך ביום טוב אסור לטעום כלום קודם קידוש.  ואף נשים חייבות בקידוש ביום טוב.

ה. אסור להכין שום דבר משבת ליו"ט ! אלא ימתינו עד צאת הכוכבים (20:02). ולכן הצלחות שאכלו בהם סעודת שבת, לכתחילה אסור להדיחן לצורך הלילה, אך אם יודע שישתמש בהם במשך היום או שהלכלוך מפריע לו ופוגם בעונג שבת מותר.
כלים של סעודה שלישית, אסור להדיחן עד צאת השבת אלא אם כן יש לו צורך בהן בשבת עצמה.
לערוך שולחן ביום השבת מבעוד יום עבור יום טוב אסור, משום הכנה.
אוכל קפוא: בפריזר או במקרר המיועד לסעודת הלילה מותר להוציאו בשבת שיפשיר. מלבד דגים לא מבושלים שמוקצה הם.

ו. הדלקת נרות של יו"ט היא רק אחר יציאת שבת (20:02) וע"י העברת אש בלבד מנר נשמה שדולק מערב שבת. בגמר ההדלקה תיזהר שלא לזרוק הנר בתנופה על הארץ שלא יכבה,  אלא להניחו בנחת על הארץ שיכבה מעצמו. ומומלץ להשתמש בגפרור ארוך ע"י העברת אש (כמו שכתוב לעיל, את הנרות של יום טוב מכינים מיום שישי, מפני שאסור להכינם בחג, וכן אסור להדביק נר שעווה בפמוט משום איסור ממרח).

ז. סדר הקידוש בליל שבועות השנה הוא יקנה"ז:
יין- ברכת 'בורא פרי הגפן'.
קידוש- ברכת 'אשר בחר בנו מכל עם'.
נר- ברכת 'בורא מאורי האש'.
הבדלה- מיוחד כפי שכתוב במחזורים.

ח. מותר לברך 'בורא מאורי האש' על נרות יום טוב. מומלץ לברך ע"י
שני גפרורים ארוכים כיון שהם נכבים מהר, מאשר נר הבדלה שהרי אסור לכבותו.

ט. יכווין בסעודת ליל שבועות  ל'מלווה מלכה'  סעודת דוד המלך.

י. מותר להתרחץ ביום טוב כל גופו, רק במים שחוממו על ידי דוד שמש. יש להיזהר מלסחוט את שערות הראש או את המגבת, ועדיף להשתמש בסבון נוזלי.

יא. נהגו להיות ערים בליל "חג השבועות" ולעסוק בתורה עד עלות השחר. וכל הלומדים בלילה הזה יהיו רשומים בשמים בספר הזיכרונות, והקב"ה מברך אותם ב70 ברכות ושוזר כתרים לראשם !

יב. נהגו לקרוא את "ספר התהילים" מפני ש"דוד המלך" נפטר בחג השבועות.

יג. חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד הוא ואשתו ובניו וכל הנלווים אליו.

נגישות