הלכות לחם משנה

הלכות לחם משנה

הקדמה – בפרשתנו, פרשת בשלח, מובא הנס המופלא של ירידת ה'מן' מן השמים לעם ישראל במדבר לשובע,  מדי יום ירד לכל משפחה בדיוק לפי אוכלה, ואילו ביום שישי ירד מנה כפולה "לחם יומיים" עבור שישי ושבת קודש.

מצוות לחם משנה בשבת היא החיוב לברך על שני כיכרות לחם או חלות בכל אחת מסעודות השבת, כזכר למן שהוריד ה' לבני ישראל במדבר.

ולמה שני לחמים? כאמור, שביום שישי ירד מנה כפולה של לחם, ליום שישי ושבת.

מנהג ישראל לכסות את הלחם במפה מכובדת, וטעם הדבר, כשם שהמן שירד לעם ישראל היה מכוסה בשני שכבות טל, אחת מעליו ואחת מתחתיו, כך הלחם משנה מכוסה מתחתיו במפה של שבת, וכן מעליו במפה נוספת זכר לטל.

א.        ההלכה אומרת לבצוע על שני ככרות לחם, שלמים, בכל שלוש סעודות השבת.

ב.         החיוב לבצוע על "לחם משנה" חל גם על נשים, לכן גם אישה הסועדת את סעודת השבת לבדה תבצע על שני ככרות שלמים.

ג.         האוכל יותר משלוש סעודות בשבת, צריך לכתחילה לבצוע על שני ככרות שלמים גם בסעודות הנוספות.

ד.         אם אין לו שני לחמים שלמים, יכול לצרף בשעת הדחק פרוסת לחם / לחם שאינו שלם ל"לחם משנה".

ה.        לכתחילה אין לצרף חלה קפואה ל"לחם משנה", מפני שאינו יכול לאכול ממנה כמות שהיא. אמנם, בשעת הדחק – אפשר לצרפה.

נגישות