הלכות לשון הרע (ג)

הלכות לשון הרע (ג)

איסור סיפור לשון הרע על קרובי משפחה

אסור לספר לשון הרע, בין אם המספר הוא איש או אשה, קרוב משפחה או רחוק, ואפילו שמתוך אהבתם אינם מקפידים על כך, אסור.

ואף אם כוונתו לקנא לאמת, אם טעה בדבריו, הרי זה לשון הרע…

אסור לספר לשון הרע על איש או על אשה, ואף לא על אשתו ובני משפחתה.

*

ביאור:

א.   אסור לספר לשון הרע, ואין חילוק אם המספר הוא איש או אשה, קרוב או רחוק.

ב.    ואף שלפעמים כשהמספר קרוב לאותו אדם שסיפר עליו, אין דרכו של אותו אדם להקפיד על המספר, מחמת אהבתם וקורבתם, ועוד, שבדרך כלל אצל קרובים אין הכוונה לגנות את האדם בעצמותו, אלא רק לקנאות לאמת ולומר שבענין מסוים לא נהג אותו אדם כהוגן, מכל מקום אם לפי האמת טעה בדבריו ודן את אותו אדם לכף חובה, ובאמת אותו אדם נהג כהוגן, הרי זה לשון הרע ממש.

 

 

ג.     אסור לספר לשון הרע, בין על איש ובין על אשה, ואין היתר לבעל לספר על אשתו. והרבה נכשלים בזה, שמספר האדם בפני משפחתו גנות על אשתו ומשפחתה, ואין בזה שום היתר, אם לא שכוונתו לתועלת, ואינו מערב בדבריו שום שקר.

נגישות