אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > המתעלם במידת החסד

המתעלם במידת החסד

העולם נוטה לחשוב שחסד הינו מידה שהמעוניין יכול לזכות בה כדבר נחמד וטוב, או שיש נטייה לשייך את החסד לאנשים מסויימים, אך האמת אינה כן, שהחסד הינו חיוב ממשי וכמו שאמרו חז"ל שהעושה צדקה עם העני מעשיר ואם להיפך אזי ח"ו להיפך.

 

נגישות