הנהגות חסד

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > הנהגות חסד

הנהגות חסד

אדם שרוצה לקנות לעצמו את החסד כקניין אישי, צריך לדעת שהחסד האמיתי הוא דווקא כשלא קל, וכשממש חש שזה מגיע על חשבונו האישי, כמה שיותר קשה כך החסד הינו יותר אמיתי.

 

נגישות