הנסיעה לאומן | ראש השנה תשע"ח

היינו רוצים לשתף אתכם קצת ממה שהתרחש באומן בראש השנה האחרון בקהילתנו..

נקדים ונספר שיש לקהילה מתחם מיוחד באומן, מתחם שבו אוכלים בצוותא את סעודות החג וארוחות החול, ובאותו מתחם גם קיימים חדרי אירוח שבהם לנים כולם, ואולם תפילה ענק.

על הניהול השוטף של המקום מופקד אחד ומיוחד מבני הקהילה הרב אביחי ג'יבלי שליט"א, שלא רק בימי ראש השנה משקיע בניהול המקום, שהארוחות יהיו על מכונם, והחדרים ישביעו את רצון כולם, אלא ניקח בחשבון שמדובר במדינה נחשלת כאוקראינה, שאוכל כשר אינו בנמצא, והכל צריך להיות מיובא מהארץ!! זה אומר כמויות של שימורים, יין, ו…הכול, והוא ורק הוא מופקד על הכול.

ישיבת מוהר"ן שהיא הישיבה לצעירים שע"י מוסדותינו, גם היא שוהה בשלמותה במתחם, ופירושו הוא, שכל בני הישיבה אף אלו שאינם נמנים על בני הקהילה, שוהים בתוך המתחם, על מנת לשמור עליהם מכל ההווי הנבוב שמסתובב לצערנו ברחובותיה של אומן, ובאמת רבים מהם מעידים על 'אומן' אחרת, גישה והסתכלות אחרת על כל המושג של אומן ורבינו הקדוש, מאז שזכו לשהות בתיבת נח – המתחם.

בימי ראש השנה לא שובתים הם, בני הישיבה ח"ו מלימודם, אלא בכל ימי השהות באומן לומדים מספר שעות ביום, וגם את התפילות מתפללים יחדיו באווירה הישיבתית המיוחדת, והפנימיה רק העתיקה את מקומה מבני ברק לאוקראינה.

בימים שקדמו לראש השנה, לשמחתנו ולשמחת כל השוהים באומן, התקיים באוהל השיעורים שע"י ארגון "נעשה ונשמע", פאנל ורב שיח עם גדולים ממנהיגי חסידות ברסלב, ובראשם מורינו הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, והרה"ח הרב שלום ארוש שליט"א, והרה"ח הרב יהודה דייטש שליט"א, שבו נשמעו דברי אלוקים חיים, בגדולת וחשיבות אומן ראש השנה, מפי הרבנים שליט"א.

 

 

נגישות