הסגולה לשנה טובה

סגולות לראש השנה, לפרנסה טובה, בנים טובים, ולהינצל מהקורונה

שנה חדשה מפציעה, ועימה התקווה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

אספנו עבורכם שלוש סגולות ממקורות מהימנים, בה הנהיגו צדיקים מצוקי ארץ לצאן מרעיתם, והמליצו עבור זה ישועות הכלל והפרט.

סגולה לפרנסה טובה:

ציווה הבעל שם לסרים למשמעתו לרכוש סכין חדש לכבוד ראש השנה, ובה להשתמש לבציעת החלה בסעודות החג, ואף התבטא כי סגולה לפרנסה טובה יש בכך, כפי שמצא רמז בדברי הפייטן 'החותך, חיים לכל חי'.

שים לב, כי רוב הסכינים בשוק הם מתוצרת חו"ל, וטעונים טבילה כדין.

סגולה לבנים טובים וצדיקים:

בתיבת 'איה' של תפילת מוסף, טוב לבקש על הצלחתם של הבנים בתורה וביראת השמיים, ושיהפכו לצדיקים, כך כתב האר"י הק'.

סגולה לבריאות איתנה ולהינצל מהקורונה:

היה נוהג האר"י הקדוש בכל ערב ראש השנה לעשות פדיון באופן זה, בערב ראש השנה היה מונה ק"ס פרוטות מנין צל"ם, והיה שומרם, ובערב יום כיפור היה עושה הפדיון ושומרם, ובערב סוכות מחלקן".

שורת המחץ נתונה לסוף דבריו המרטיטים: "העושה פדיון זה באופן זה באופן זה בודאי שמשלים שנתו", אם גם אתה חפץ בתעודת ביטוח זו מהאר"י הק' לחץ כאן.

נגישות