הערבי מהבאסטה בשוק

מה נלמד ממנו?
 
סודות המסחר האמיתיים נחשפים,
 
צפה!
למסירת פדיון נפש
נגישות