הקניית השקפה אמיתית ונושא קדושה

הקניית השקפה אמיתית ונושא קדושה – שיעור שבעה עשר בסדרה

חלק מנושאי היהדות הינם עדינים, רגישים, ונפש האב בשאלתו, מה הם הדעות שיש להחדיר בליבות הרכים, ובכלל מה היא השקפה יהודית אמיתית, השקפה יהודית ללא פשרות, וכן אודות השקפה נכונה ויהודית בנושא הקדושה.

נגישות