הקניית יראת שמים בבית – שיעור שמנה עשר בסדרה

מהדברים המרכזיים שעליהם עומד ומושתת רובו הגדול של הבית היהודי, זה "יראת שמים", יראה מבורא העולם ונותן החיים, בשיעור זה, נלמד על האופן שבו נקנה לילדינו, יראת שמים, ונשרה בבתינו, את תחושת הימצאו של בורא העולם.

נגישות