הקניית נקיון הדיבור א' – שיעור י"ד

יש לחנך את הילדים בבית לפה טוב, כי הפה הוא המציאות של האדם, והפה הוא המנהיג של האדם, ומה שאדם מדבר – שם הוא נמצא, ועל ידי הרגל זה של דיבורים טובים אפשר לפתור הבעיה של מילים לא נקיות בבית.

נגישות