הקניית נקיון הדיבור ב' – שיעור ט"ו

הבית צריך להתנהג במכובדות, שכל הסגנון יהיה מכובד, וכך הדיבור נוצר כמכובד ונקי, ובנוסף לעלות כל הזמן בקודש ולא לנוח, כלומר שאם מדברים סגנון יפה, יש לחתור שיהיה מכובד, ואם מכובד, אז מכובד מאוד, אבל אם נחים יכול חלילה להיות ירידה.

נגישות