הקניית ערכים בחינוך – שיעור ששה עשר בסדרה

רצון עז שוכן בלב כל הורה, להנחיל לילדו את הערכים שבהם הוא מאמין, ערכי היהדות, למען יחרטו בליבותיהם הרכים, ויקנו להם לנכס עולם, שיעור זה ישפוך אור, על הדרך שבה נקנה ערכים לילדינו, דרך שתחדיר בדמם את ערכי היהדות, עד שיהפכו לחלק ממהותם.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי